Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
Tiêu điểm
Sinh học và nguồn gốc của sinh...
Phân tử hữu cơ trong vũ trụ....
Thiên văn vô tuyến và những...
Sự hình thành các thiên hà và...
Những hậu quả của nền văn minh...
Những biến đổi của bề mặt Trái đất
Nguyên tố trong vũ trụ - hóa...
Kính thiên văn và đài thiên...
Ứng dụng khoa học vũ trụ phục...
Những người được giải thưởng...
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Đất nước Việt Nam   Lịch sử   Tri thức lịch sử phổ thông   Từ nguồn gốc đến đầu thế kỷ X (thế kỷ thứ 10)   Bắc thuộc và chống Bắc thuộc


KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG (776)

Khởi nghĩa Phùng Hưng (776)

            Phùng Hưng (761 - 802)[1] người đất Đường Lâm (nay là xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây). Họ Phùng từng làm hào trưởng đất Đường Lâm nhiều đời, nhà giàu, có uy tín trong vùng. Bản thân Phùng Hưng là con trai của Phùng Hạp Khánh - một người hiền tài, đức độ, đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.

            Từ nhỏ, Phùng Hưng cùng hai em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh được cha mẹ nuôi dạy rất chu đáo. Lớn lên, cả ba đều nổi tiếng là có khí phách, có sức khoẻ hơn người, đặc biệt là Phùng Hưng “có sức khoẻ có thể vật được trâu, đánh được hổ”[2],được nhân dân địa phương rất yêu mến.

            Sau khi khởi nghĩa Mai Thúc Loan thất bại (722), bọn quan quân nhà Đường càng ra sức bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Năm 766, người Côn Lôn ở bán đảo Mã Lai, người Chà Và ở đảo Giava đem quân đánh nhà Đường ở phía Nam. Quân lính ở Tống Bình nổi dậy chống bọn đô hộ Trương Bá Nghi. Phùng Hưng nhân cơ hội đó đã kêu gọi nhân dân đứng dậy khởi nghĩa chống lại nhà Đường.

            Theo lời cha dạy: Dấy nghĩa không thể không có quân đội, Phùng Hưng đã lệnh cho các gia nhân bí mật rèn luyện võ nghệ. Nghe tin Phùng Hưng khởi nghĩa, nhân dân, từ nhiều nơi kéo về Đường Lâm tụ nghĩa. Những người tụ nghĩa dưới cờ Phùng Hưng đầy hy vọng có thể thoát khỏi ách áp bức, thuế khoá nặng nề của quân đô hộ. Họ quyết tâm, chung sức đánh giặc. Nghĩa quân lớn mạnh nhanh chóng, đã đánh chiếm và làm chủ cả vùng rộng lớn. Nghĩa quân tôn Phùng Hưng là Đô Quân, Phùng Hải là Đô Bảo và Phùng Dĩnh là Đô Tổng.

            Cuộc chiến đấu của nghĩa quân với quan quân đô hộ nhà Đường kéo dài 15 năm nhưng không phân thắng bại, An Nam đô hộ nhà Đường nhiều lần đem quân đàn áp nhưng không sao đè bẹp nổi. Quân giặc điên đầu, mất ăn, mất ngủ. Qua chiến đấu, nghĩa quân ngày càng được tôi luyện, khí thế ngày càng hăng.

            Để chiến thắng kẻ thù, Phùng Hưng đã tích cực củng cố lực lượng,  chăm lo rèn luyện quân sĩ, định phép binh động, tĩnh, tiến, lui. Đội ngũ nghĩa quân tiền, tả, hậu, hữu cũng được phân chia rành rọt. Đặc biệt, Phùng Hưng đã xây dựng được một đội chỉ huy tài trí, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

            Năm 791, khi lực lượng nghĩa quân đã lớn mạnh, Phùng Hưng quyết định điều binh đánh phủ Tống Bình – cơ quan đầu não của chính quyền đô hộ. Nghĩa quân mai phục ở phía tây và phía Bắc, đội quân tiên phong được lệnh tấn công thẳng vào thành. An Nam đô hộ phủ Cao Chính Bình chủ quan, khinh địch, cho rằng nghĩa quân tuy đông nhưng chưa có kinh nghiệm đánh thành. Y đã hạ lệnh mở cửa thành lần lượt giao chiến, hòng bẻ gãy từng cánh quân của Phùng Hưng.

            Biết được âm mưu nham hiểm đó, Phùng Hưng đã thay đổi cách đánh buộc địch phải phân tán lực lượng, đánh theo cách đánh của ta. Với ưu thế về lực lượng, nghĩa quân đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Thừa thắng, nghĩa quân vây chặt thành. Quan quân nhà Đường phải đối phó trong trạng thái hốt hoảng. Bị vây hãm trong thành nhiều ngày, do quá căng thẳng và hoảng loạn, Cao Chính Bình đã chết trong thành. Phùng Hưng nghe tin liền dẫn toàn quân ào ạt tấn công và chiếm thành Tống Bình. Quan quân nhà Đường phần bị giết, phần bỏ chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng lãnh đạo đã giành thắng lợi.

            Phùng Hưng vào thành, lên ngôi vua. Ông tuyên bố xóa bỏ ách đô hộ của nhà Đường, tổ chức lại việc cai trị. Ông cũng miễn giảm thuế khóa, lao dịch, xoá bỏ mọi chế độ hà khắc cũ. Ngoài ra, ông còn thi hành nhiều chính sách có lợi cho nhân dân nên được nhân dân yêu mến suy tôn là Bố Cái Đại Vương.

            Về phía nhà Đường, nghe tin An Nam thất thủ, Cao Chính Bình chết, La Thành (lúc này Tống Bình đã đôi tên là La Thành) bị chiếm, vua Đường đã rất tức giận, muốn đem quân chiếm lại ngay. Tuy nhiên, bấy giờ Trung Quốc đang có loạn phiên trấn đánh chiếm kinh đô. Vua Đường là Lý Quát bị đuổi chạy khỏi kinh đô nên nhà Đường không còn lòng dạ nào để tính chuyện Phùng Hưng. Nhờ vậy, Phùng Hưng làm vua va cai trị đất nước được 7 năm.

            Phùng Hưng là người tiếp nối sự nghiệp giải phóng dân tộc từ thời đại Bà Trưng, Bà Triệu đến Lý Bí, Mai Thúc Loan… ông cũng là người kế thừa và phát triển nghệ thuật quân sự của các bậc tiền bối đã được manh nha từ Lý Bí, trải qua Triệu Quang Phục cho đến ông.

            Năm 802, Phùng Hưng bị ốm và qua đời. Tương truyền rằng, Phùng Hưng rất linh thiêng. Sách “Việt diện u linh” có chép lại: “Khi Ngô Tiên Chủ (chỉ Ngô Quyền) dựng nước, bọn giặc Nam Hán sang cướp nước ta. Ngô Tiên Chủ ngày đêm lo nghĩ tìm cách chống đánh. Thế rồi một đêm, Ngô Tiên Chủ nằm mơ, thấy có một cụ già áo mũ chỉnh tề, đến nói rõ họ tên của mình và bảo rằng:

            - Tôi đã trù tính, sắp sẵn các đội thần binh để giúp sức Nhà vua, xin Nhà vua hãy gấp tiến binh đừng lo nghĩ gì cả.

Đến khi Ngô Tiên Chủ ra đánh giặc ở sông Bạch Đằng, nghe trên không có tiếng binh mã ầm ầm, và quả nhiên trận ấy được đại thắng. Ngô Tiên Chủ lấy làm lạ và cho sửa sang ngôi đền, khiến cho đền rộng rãi và đẹp đẽ hơn xưa". Xong, Ngô Tiên Chủ thân đem các thứ lễ vật cúng thờ quạt chiêng trống đến tế lễ. Sau, các triều quen dần thành lệ”[3].

            Hiển nhiên, không ai dám quả quyết rằng Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng là nhờ oai linh của Bố Cái Đại Vương giúp sức. Nhưng Ngô Quyền cũng như bao vị anh hùng khác khi ra trận vẫn luôn tin rằng thần sông, thần núi luôn sát cánh bên mình. Phải chăng, niềm tin ấy cũng là một phần rất quan trọng tạo nên sức mạnh của họ.

            Sau khi Phùng Hưng mất, nhiều người muốn lập em là Phùng Hải lên thay. Nhưng tướng Bồ Phá Cần không chịu đã tôn con của Phùng Hưng là Phùng An lên nối ngôi, rồi đem quân đánh Phùng Hải khiến Phùng Hải phải bỏ chạy.

            Phùng An làm vua được hai năm thì nhà Đường khôi phục lại Trường An. Lúc này, vua Đường sai Triệu Xương làm An Nam đô hộ phủ và dẫn quân sang đánh nước ta. Triệu Xương là một tên tướng rất xảo quyệt. Hắn vừa dùng quân đội để uy hiếp, vừa dùng lễ vật và lời lẽ xảo trá để dụ Phùng An ra hàng. Phùng An mắc mưu ra hàng nhà Đường nên đã làm mất nghiệp lớn của cha.

            Nền độc lập dân tộc do Phùng Hưng khôi phục lại chỉ tồn tại trong một  thời gian ngắn ngủi nhưng chí quật cường của người anh hùng đất Đường Lâm vẫn trường tồn bất diệt. Phùng Hưng đã viết tiếp vào trang sử vẻ vang chống phương Bắc đô hộ của dân tộc. Phùng Hưng là biểu tượng cho lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc và tinh thần tự tôn, độc lập tự chủ của dân tộc.

 [1] Cho tới nay về ngày sinh và ngày mất của Phùng Hưng vẫn chưa rõ. Một nguồn dã sử cho biết Phùng Hưng sinh ngày 25 tháng 11 năm Canh Tý (760) (tức 5 – 1 - 761) và chết ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ (tức 13 – 9 - 802), thọ 41 tuổi.

[2] Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử kí toàn thư, Sđd, tr 45.

[3] Theo: Nguyễn Khắc Thuần, Việt sử giai thoại, Tập 1, tr 60.

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Đất nước Việt Nam   Lịch sử   Tri thức lịch sử phổ thông   Từ nguồn gốc đến đầu thế kỷ X (thế kỷ thứ 10)   Bắc thuộc và chống Bắc thuộc
Triệu Quang Phục và căn cứ Đầm Dạ Trạch
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (772)
Khởi nghĩa Phùng Hưng (776)
Họ khúc với công cuộc khôi phục quyền tự chủ nước Việt ở thế kỷ X
Cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ
Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử (938)
Nhà nước Lâm Ấp – Chăm Pa
Vương quốc Phù Nam
Tài liệu đọc thêm
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử
Giáo dục
Du lịch
Nếp sống văn hóa Việt
Tín ngưỡng
Nghệ thuật & Kiến trúc
Lễ hội
Ẩm thực
Lao động sản xuất
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google